SPONSORI

SPONSORU LĪGUMA NOTEIKUMI

 
SPONSORU LĪGUMA IEGŪŠANAS KRITĒRIJI
4. posms 2019/2020
 1. Lai noteiktu, kuri dalībnieki var iegūt sponsoru līgumu, tiek ņemti vērā Posma Atlases Kārtas galējie rezultāti.
 2. Pēc Atlases Kārtas noslēgšanās dalībnieki var izvēlēties sponsoru komandu šādā secībā:
  • 1.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas pirmais​;
  • 2.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas otrais​;
  • 3.  vietas ieguvējs atlasē sponsoru izvēlas trešais​;
  • Utt.. secīgi pēc atlasē iegūtās vietas, kamēr visi sponsoru līgumi ir izvēlēti.
 3. No SRC grupas sponsoru līgumu var izvēlēties tik daudz dalībnieku, cik vietas SRC grupai paredzētas Finālu Dienā (Pēc Posma Nolikuma).
 4. Uzņemoties sponsoru līgumu, dalībniekam tiek piešķirts attiecīgā sponsora auto dizains, uz kura tiek izvietots dalībnieka vārds un starta numurs. Papildus informācija, logotipi vai reklāma pēc dalībnieka pieprasījuma uz auto izvietota NETIEK.
 5. ​Dalībniekam ir tiesības neizvēlēties sponsoru līgumu.​ Tādā gadījumā par to ir jāpaziņo rīkotājam un iespēju izvēlēties sponsora līgumu saņem nākošais dalībnieks pēc šo kritēriju punkta #2.
 6. Katrā sponsoru komandā ir 2 vietas, jeb 2 automašīnās, ja vien pie sponsora līguma kartiņas nav norādīts citādi.
 7. Katra sponsora līguma kartiņā ir norādīti BONUSI, kurus dalībnieks saņem uzreiz, izvēloties šo sponsoru līgumu. 
 8. Sponsoru komandai ir tiesības izvirzīt papildus kritērijus braucējiem (Piem. "Iekļūstot GRAND FINAL braucienos" vai "Iekļūstot POSMA kopvērtējuma TOP3"), kurus izpildot dalībnieks saņem sponsora līguma kartiņā norādīto papildus BONUSU.
 9. Ja Posms tiek atcelts, dalībnieks saņem kompensāciju pēc Posma Nolikuma noteikumiem.
 10. Ja Dalībnieks izvēlas sponsora līgumu, bet nepiedalās Finālu Dienas braucienos, dalībniekam ir pilnā apmērā jākompensē sponsoram jau iegūtais BONUSS. Dalībnieks netiks pielaists turpmākajām sacensībām, kamēr šis punkts netiks izpildīts.
 
SPONSORU DRAFTA NOTEIKUMI
 1.  Sponsoru drafts 4. posmam notiek 26.03.2020 plkst. 20:00 e-motorsport.lv YOUTUBE kanālā. LINKS
 2. Katrs dalībnieks secīgi tiek aicināts  veikt savu izvēli.
 3. Dalībniekam tiek dotas 2 minūtes laika, lai iesūtītu savu izvēli. Ja šajā laikā izvēle netiek iesūtīta, tiek uzskatīts, ka dalībnieks ir atteicies no sponsoru līguma.
 4. Izvēli atļauts iesūtīt šādos veidos:
  • Komentējot Youtube tiešraides čatā (Tikai, ja komentētājs ir identificējams pēc vārda un uzvārda.)
  • Ierakstot izvēli e-motorsport.lv discord kanālā "Sponroru-drafts" (Atgādinām, ka e-motorsport.lv discord kanāla noteikumi paredz, ka dalībnieks nedrīkst izmantot segvārdu, bet jāizmanto pilns vārds un uzvārds)
  • Sūtot WhatsApp vai SMS ziņu uz rīkotāja tel. nr.: +371 26 301 671
SEKO MUMS
DISCORD

Facebook

Instagram

SAŅEM ZIŅAS

© 2020 by E-AUTOSPORTS.LV

0